การตั้งคำถามเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กๆ

การตั้งคำถามเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กๆ ที่จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วง 3-4 ขวบเมื่อเด็กหัดเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำมาใช้คิดและวิเคราะห์
.
หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการส่งเสริมให้ลูกกล้าตั้งคำถาม ก็ควรเสริมสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมด้วยการไม่จำกัดกรอบความคิดให้ลูก ไม่ห้ามหรือทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองน่ารำคาญ เพราะจะทำให้ลูกมีทัศนคติในแง่ลบกับการตั้งคำถาม และไม่กล้าจะตั้งคำถามอีก
.
เมื่อลูกตั้งคำถาม หากคุณพ่อคุณแม่ตอบไม่ได้ให้บอกว่าจะหาคำตอบมาตอบให้ในภายหลัง หากตอบได้ให้ตอบและลองถามคำถามต่อไป เช่น เราอาจไม่รู้คำตอบว่าทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า อาจบอกลูกว่า “เดี๋ยวแม่ไปหาคำตอบมาให้นะคะ” หรือเมื่อลูกถามว่าทำไมจะต้องแปรงฟันก่อนเข้านอน แทนที่จะตอบเขาไปตรงๆ ก็ลองถามคำถามกลับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามของเรา และเพื่อให้เขาคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
.
เด็กๆ พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การฝึกให้เขาคุ้นเคยกับการตั้งคำถามจึงไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการระมัดระวังไม่ให้ตัวเองเผลอไผลไปจำกัดกรอบการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรหมั่นตั้งคำถามและตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ากำลังจำกัดกรอบความคิดและคำถามของลูกหรือไม่ 🙂

ADVERTISEMENT