การเล่นไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เป็นพัฒนาการด้านร่างกายเท่านั้น แต่การเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในเด็กด้วย

สำหรับเด็กในช่วงวัย 2 ปี จะเริ่มเลียนแบบการเล่นของคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันมากกว่าคนที่โตกว่า แต่ยังไม่สนใจที่จะเล่นร่วมกัน มีลักษณะแบบต่างคนต่างเล่น ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจส่งเสริมให้ลูกได้อยู่กับเด็กวัยเดียวกัน หรือเล่นกับลูกด้วยการเล่นให้เขาดูเพื่อให้เขาเลียนแบบการเล่นกับเรามากกว่าที่จะชี้นำหรือสั่งให้เขาเล่นในสิ่งที่เราคิดว่าดี เพราะจะเป็นขัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบของเขา
.
ในขณะที่เด็กในช่วงวัยราว 3-4 ปี เป็นช่วงวัยที่ยังคงสนใจเล่นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นหลัก แต่ก็เป็นช่วงที่เริ่มเรียนรู้จะเล่นกับคนอื่นบ้างแล้ว แต่ต้องเป็นการเล่นที่ไม่ซับซ้อนนัก คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เขารู้จักรอคอยและผลัดกันเล่น เป็นการปูพื้นฐานให้เขามีพัฒนาการด้านสังคมที่ดี
.
ส่วนเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป เริ่มสนใจการเล่นที่ซับซ้อนขึ้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้เขารู้จักการเคารพกติกา การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และการอดทนรอคอย เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้
.
คุณพ่อคุณแม่จึงควรคำนึงถึงอายุของลูก และส่งเสริมให้ลูกๆ เล่นอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะการเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆ สำหรับเด็กๆ

ADVERTISEMENT