หากลูกของคุณพ่อคุณแม่มีพฤติกรรมร้องไห้อาละวาดเมื่อไม่ได้ดังใจ แสดงให้เห็นว่าเขาไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าได้

ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้และปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกมา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มรับมือหลายวิธีด้วยกัน

คุยกับลูกและปลอบให้สงบ
.
เมื่อลูกเริ่มแสดงอาการร้องไห้อาละวาด หรือใช้ความรุนแรง เช่น ทุบ ตี ตบ ผลัก หรือกัด แสดงให้เห็นว่าลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้ว ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรหยุดพฤติกรรมนี้ทันทีที่พบด้วยการกอดให้สงบก่อน จากนั้นจึงพูดคุยกับลูกว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ ค่อยๆ ถามลูกว่าเหตุผลอะไรที่ลูกแสดงออกอย่างนั้น ขยายความว่าพฤติกรรมนั้นๆ ไม่ดีอย่างไร จะมีผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไรบ้าง แล้วจึงแนะนำวิธีการควบคุมอารมณ์ให้เขาแทน เช่น ชวนลูกหายใจลึกๆ 3 ครั้ง

Time-out ให้ลูกทบทวนตัวเอง
.
ถ้าหากพูดคุยแล้วลูกยังไม่สงบลง ให้แยกลูกออกมา อาจจะหามุมห้องหรือเก้าอี้ให้ลูกได้สงบอารมณ์ด้วยตัวเอง อธิบายว่าตอนนี้ลูกยังไม่พร้อมจะคุย พร้อมเมื่อไรให้เรียกพ่อกับแม่แล้วจึงค่อยเข้ามาพูดคุยอธิบายกับลูก เนื่องจากลูกยังต้องการความสนใจจากพ่อแม่ หากปล่อยลูกโดยไม่อธิบาย ลูกจะรู้สึกถูกทิ้งและกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ด้านลบมากยิ่งขึ้น

ADVERTISEMENT

ระมัดระวังพฤติกรรมตัวเองก่อน
.
เด็กเรียนรู้การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ จากการเลียนแบบผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัว เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อลูกแสดงอาการโมโหร้าย คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรโมโหหรือโวยวายกลับ เพราะจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาสามารถทำได้ เนื่องจากพ่อแม่ก็ทำได้เช่นกัน

การรับมือกับพฤติกรรมโมโหร้ายของลูกอาจต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรระลึกไว้เสมอว่าการรับมือกับพฤติกรรมโมโหร้ายต้องใช้เวลา ไม่จำเป็นจะต้องตอบโต้ลูกเพื่อเอาชนะกันในขณะนั้น ยิ่งไปกว่านั้น แม้การปรับพฤติกรรมลูกให้รู้จักควบคุมอารมณ์จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพื่อให้ในอนาคตลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 🙂