ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียนเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่แทบทุกคนเคยประสบ

โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 3-7 ปี เพราะช่วงวัย 3-4 ปีเป็นช่วงที่เด็กอนุบาลจะเข้าเรียนเป็นครั้งแรก ส่วนวัย 6-7 ปี เป็นช่วงที่เด็กย้ายจากโรงเรียนอนุบาลเข้ามาเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อย่างไรก็ตามเด็กในช่วงวัย 7 ปีขึ้นไปก็อาจมีอาการไม่อยากไปโรงเรียนได้เช่นกัน

.
สำหรับเด็กในวัยอนุบาลและวัยที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านมาเรียนระดับประถมศึกษา อาการไม่อยากไปโรงเรียนโดยมากมักมาจากความไม่มั่นใจต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และกลัวการพรากจากพ่อแม่ คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ความมั่นใจว่าจะมารับลูกตรงเวลาและพูดถึงโรงเรียนในด้านดีบ่อยๆ ให้ลูกเกิดความมั่นใจและไม่ประหม่ากลัวที่จะต้องไปเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในโรงเรียน

 

แต่สำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ย้ายโรงเรียน ให้คุณพ่อคุณแม่ลองสอบถามสาเหตุกับลูกๆ ดู เพราะอาจเกิดจากปัญหาที่โรงเรียน เช่น ถูกเพื่อนแกล้ง ถูกเลือกปฏิบัติจากครู ในกรณีที่พบว่าเป็นปัญหาจากที่โรงเรียน คุณพ่อคุณแม่อาจปรึกษากับคุณครูเพื่อหาทางออกร่วมกันได้ แต่ระหว่างร่วมหาทางออกกับโรงเรียนให้คุณพ่อคุณแม่อย่าดุด่าว่ากล่าวลูกหรือล้อเลียนให้เขารู้สึกอับอาย เพราะจะยิ่งสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อโรงเรียนให้ลูก
.
อย่างไรก็ตามหากพยายามพูดคุยและหาทางแก้ปัญหาแล้วยังทำไม่สำเร็จ ให้คุณพ่อคุณแม่ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาโรงเรียน และนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าลูกมีภาวะปฏิเสธการไปโรงเรียน (School Refusal) หรือไม่ เพื่อหาทางช่วยเหลือลูกต่อไป

ADVERTISEMENT