ล้างแว่นให้สะอาดได้ ไม่ต้องง้อน้ำยาล้างแว่น

นอกเหนือไปจากเสื้อผ้า กระเป๋าและรองเท้าแล้ว แว่นตาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สกปรกและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ดีที่สุด แต่จะใช้สบู่ทำความสะอาดก็ไม่ได้

Continue reading