DIY ถ้วยกระดาษเปลี่ยนอารมณ์

วันนี้หนูหิ่น The Little Series จะพามาเรียนรู้การสร้างของเล่นง่ายๆ จากถ้วยกระดาษเหลือใช้ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะ!

Continue reading

เล่นอย่างไร ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

การเล่นไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เป็นพัฒนาการด้านร่างกายเท่านั้น แต่การเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในเด็กด้วย

Continue reading